Certificat de conformitate SR EN ISO 9001:2015
Vrei să faci o reclamație? Click aici

Povestea Asociației Persoanelor cu Dizabilități Valea Jiului

Asociația Persoanelor cu Dizabilități Valea Jiului – A.P.D.V.J. a luat ființă în anul 2022, având sediul în Municipiul Petroșani, str. Mihai Viteazu, nr. 3, camera 6, etaj 3, jud. Hunedoara, prin admiterea de către Judecătoria Petroșani a cererii de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut la grefa Judecătoriei Petroșani, dosar 2443/278/2022.

          La data redactării acestui articol, 14.03.2023, asociația are un număr de 25 de membrii și este în continuă dezvoltare.

Asociația își propune promovarea și protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și vulnerabile, dezvoltarea de proiecte și programe de recuperare a acestora, asigurarea de protecție socială, ajutorarea persoanelor cu dizabilități și a persoanelor vulnerabile social, realizarea de programe educaționale, de protecția mediului și promovare socială, comunicare mass-media și relații cu publicul, parteneriate cu instituții, asociații și fundații, mediere între societate și autorități administrative, structuri guvernamentale și neguvernamentale.

În acest sens, de la înființare și până în prezent, asociația a desfășurat un număr de 15 campanii umanitare, a intervenit în 40 de cazuri sociale și a ajutat 70 de persoane aflate în dificultate, ajutoare în valoare de aproximativ 4.000 de lei proveniți din donații și sponsorizări.

Actualmente, campania care este în plină desfășurare se numește

”Aprinde Lumina Învierii în ochii semenului tău”,

campanie prin care Asociația Persoanelor cu Dizabilități Valea Jiului dorește să aducă o rază de lumină și speranță în inimile copiilor care provin din familii defavorizate, cu risc de excluziune socială, eșec sau abandon școlar, cu posibilități materiale reduse, monoparentale sau minori crescuți de bunici/familia extinsă a acestora.

          Asociația Persoanelor cu Dizabilități Valea Jiului – A.D.P.V.J., fidelă principiilor umanitare pe care se bazează în urmărirea și înfăptuirea obiectivelor de a ajuta pe cei defavorizați, va organiza pe toată perioada anului în curs, diverse campanii umanitare despre care va informa atât pe site-ul organizației, cât și prin toate mijloacele de informare disponibile și mass-media.

Misiunea și scopul asociației

Asociația „Persoanelor cu Dizabilități VJ” își propune și acționează pentru crearea unui climat care să contribuie la cunoașterea și înțelegerea între membrii comunităţii pentru a-și conştientiza identitatea și apartenenţa în cadrul comunitar și pentru a promova:

 1. Un model de cetățean responsabil, cunoscând și practicând valorile morale si virtuţile umane.
 2. Comunitate unită, coezivă, neînvrăjbită, în temeiul cunoaşterii adevărului și înțelegerii libertăților, dar și responsabilităților individuale ori colective
 3. Educaţia orientată spre descoperire, inovaţie și creativitate
 4. Promovarea, apărarea și susţinerea respectării drepturilor și libertăţilor omului, precum și promovarea și apărarea drepturilor copilului, a bătrânilor și a familiei în general
 5. Organizarea și desfășurarea unor acţiuni, activități cu scop umanitar, în vederea colectării de fonduri băneşti, precum și de materiale, alimente, îmbrăcăminte etc., necesare realizării acţiunilor de ajutor umanitar ale Asociaţiei
 6. Organizarea în scopuri umanitare de campanii în media, în vederea obţinerii de fonduri pentru ajutorarea centrelor de copii orfani și azilelor de bătrâni
 7. Organizarea de spectacole, prezentări, concursuri, competiţii, concerte, petreceri, ateliere și alte manifestări cu caracter educaţional, cultural și ştiinţific, în regie proprie sau în colaborare cu instituţii publice sau private, organisme guvernamentale și neguvernamentale, asociaţii, persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate
 8. Strângerea de fonduri pentru copii/adulți bolnavi, cu malformaţii, cu handicap sau persoane neajutorate sau orice alte persoane aflate în dificultate de orice natură.
 9. Intermedierea sponsorizărilor făcute de persoanele juridice în vederea susținerii plăţii tratamentului medical în cazul bolnavilor și/sau sprijinirea finaciară a cazurilor ce provin din medii sociale precare
 10. Promovarea ideii de implicare, responsabilitate și voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană și ajutoare a persoanelor aflate in dificultate, sărace și defavorizate, prin colectare de fonduri si donaţii
 11. Dezvoltarea potenţialului uman al fiecărui cetățean pentru o viață socială și economică activă, oferind în acest scop trasee și oportunităţi educaţionale de alternativă, în special pentru copiii aflaţi în circumstanțe dificile
 12. Dezvoltarea relaţiilor cu instituţii publice și private, asociaţii educaţionale, persoane fizice și juridice, structuri guvernamentale și neguvernamentale din Romania, în vederea îndeplinirii scopului si obiectivelor asociaţiei
 13. Întreţinerea de relaţii cu publicul și grupul țintă în sfera puterii, a legislativului și administraţiei la nivel central sau local, precum și în sfera audio-vizualului, presei scrise și alte mijloace de comunicare mass-media, cu privire la nevoile și problemele cu care se confruntă copiii aflaţi în centre de plasament, bătrânii din azile și în general a persoanelor aflate în situaţii sociale dificile
 14. Derularea de activități promoționale în vederea susţinerii sponsorizărilor
 15. Acţiuni de informare, conştientizare și implicare directă a populaţiei, cu privire la protejarea mediului înconjurător
 16. Dezvoltarea unor activități economice proprii, în vederea autofinanţării
 17. Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei
 18. În vederea realizării scopului și a obiectivelor propuse, Asociaţia „Persoanelor cu Dizabilități VJ” asigură condiţii optime de informare corectă și de manifestare unitară a tuturor categoriilor de membrii ai asociaţiei, atât la nivel local, regional, cât și național.

 

Scopul oficial al Asociației este

 1. de a promova și proteja drepturile persoanelor cu dizabilități și vulnerabile, de a dezvolta proiecte și programe de recuperare a acestora
 2. de a asigura:
  • protecție socială
  • ajutorarea persoanelor cu dizabilități și a persoanelor vulnerabile social
  • programe educaționale, de protecția mediului și promovare socială
  • comunicare mass-media și relații cu publicul
  • parteneriate cu instituții, asociații și fundații
  • mediere între societate și autorități administrative, structuri guvernamentale și neguvernamentale.

Acest site foloseste cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iti exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citeste aici

Accept
Cunoști un caz social?
Pentru a putea interveni este nevoie să completezi acest formular!
Formular caz social