Despre noi

Puteți deveni membri activi si membri simpatizanti al Asociatiei „Persoanelor cu Dizabilitati VJ” persoanele, cetateni romani care isi propun sa susţină si sa participe direct la viata comunităţii si la sprijinirea persoaanelor aflate in dificultate si cu situaţie sociala precare, in promovarea valorilor morale si virtutilor umane, prin cele mai variate forme de comunicare promovând proiecte in care se implica direct pentru realizarea lor.

SCOPUL SI OBIECTIVELE

Asociatia „Persoanelor cu Dizabilitati VJ” consta in crearea uni climat care sa contribuie la cunosterea si intelegere intre membrii comunităţii pentru a-si conştientiza identitatea si apartenenţa in cadrul comunitar, pentru a promova:

 1. Un model de cetatean: resposabil, cunoscand si practicând valorile morale si virtuţile umane:
 2. comunitate: unita, coeziva, neânvrajbita in temeiul cunoaşterii adevărului si intelegerii libertatilor, dar si resposabilitatilor individuale ori colective.
 3. Educaţia orientata spre descoperire, inovaţie si creativitate.
 4. Promovarea, apararea si susţinerea respectării drepturilor si libertăţilor omului, precum si promovarea si apararea drepturilor copilului si a bătrânilor si a familiei in general.
 5. Organizarea si desfasurarea unor acţiuni, activitati cu scop umanitar, in vederea colectării de fonduri băneşti, precum si de materiale, alimente, imbracaminte etc, necesare realizării acţiunilor de ajutor umanitar ale Asociaţiei.
 6. Organizarea in scopuri umanitare de campanii in media in vederea obţinerii de fonduri pentru ajutorarea centrelor de copii orfani si azilele de batrani.
 7. Organizarea de spectacole, prezentări, concursuri, competiţii, concerte, petreceri, ateliere, si alte manifestări cu caracter educaţional, cultural si ştiinţific, in regie proprie sau in colaborare cu instituţii publice sau private, organisme guvernamentale si neguvernamentale, asociaţii, persoane fizice sau juridice din tara, respectiv Romania.
 8. Strângerea de fonduri pentru copii/adulti bolnavi, cu malformaţii, cu handicap sau persoane neajutorate sau orice alte persoane aflate in dificultate de orice natura.
 9. Intermedierea sponsorizărilor făcute de persoanele juridice in vederea sustinerii plaţii tratamentului medical in cazul bonlavilor si/sau sprijinirea finaciara a cazurilor ce provin din medii sociale precare.
 10. Promavarea ideii de implicare, resposabilitate si voluntariat in comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umana si ajutoare a persoanelor aflate in dificultate, sarace si defavorizate, prin colectare de fonduri si donaţii.
 11. Dezvoltarea potenţialului uman al fiecărui cetatean pentru o viata sociala si economica activa, oferind in acest scop trasee si oportunităţi educaţionale de alternativa, in special pentru copii aflaţi in circumstante dificile.
 12. Dezvoltarea relaţiilor cu instituţii publice si private, asociaţii educaţionale, persoane fizice si juridice, structuri guvernamentale si neguvernamentale din Romania, in vederea indeplinirii scopului si obiectivelor asociaţiei.
 13. întreţinerea de relaţii cu publicul si grupul tinta in sfera puterii, a legislativului si administraţiei la nivel central sau local precum si in sfera audio-viualului si presei scrise cu privire la nevoile si problemele cu care se confrunta copii aflaţi in centre de plasament, batranii din azile si in general a persoanelor aflate in situaţii sociale si alte mijloace de comunicare mass-media.
 14. Derularea de activitati promotionale in vederea susţinerii sponsorizărilor
 15. Acţiuni de informare, conştientizare si implicare directa a populaţiei, cu privire la protejarea mediului incojurator.
 16. Dezvoltarea unor activitati economice propri in vederea auto finanţării.
 17. Alte activitati prevăzute de lege, protrivit scopul asociaţiei.
 18. In vederea realizării scopului si a obiectivelor propuse, Asociaţia „Persoanelor cu Dizabilitati VJ” asigura condiţii optime de informare corecta si manifestare unitara a tuturor categoriilor de membri ai asociaţiei, atat la nivel local, regional cat si national.

Acest obiectiv fiind comun cu al altor ONG-uri pentru persoane cu dizabilitati din tara si din strainatate, Asociatia Persoanelor cu Dizabilitati VJ, a fost infiintat în anul 2022.