Ghid pentru angajatori

1. INTRODUCERE

Persoanele cu handicap reprezintă minoritatea cea mai mare din ţara noastră şi cu cea mai mare rată de creştere.

În societatea românească există o prejudecată conform căreia dizabilitatea este în special o problemă a persoanelor vârstnice, dar, 72,25% dintre persoanele cu dizabilităţi din România aparţin grupei de vârstă sub 65 de ani; 58,25 % au vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi 14,15% au vârsta sub 19 ani. Dupa cum se vede marea majoritate a persoanelor cu dizabilităţi aparţine grupelor de vârsta în care ar putea munci.

În stadiul actual de dezvoltare al economiei româneşti, în care există zone destul de importante cu o foarte mare cerere de forţă de muncă neacoperită, societatea românească nu-şi poate permite să ignore imensele resurse umane care zac nefolosite în rândul persoanelor cu dizabilităţi.

Mulţi întreprinzatori, patroni de firme, asimilează angajarea persoanelor cu dizabilităţi cu neputinţa de a executa anumite sarcini, cu scăderea productivităţii şi, implicit a profitului. Lucru total neadevărat! Prin acest ghid intenţionăm să demonstram că angajarea unei persoane cu handicap la locul cel mai potrivit cu abilităţile sale poate fi o alegere cât se poate de înţeleaptă, care poate genera profit pentru angajator.

Şi…..deoarece lipsa de informaţii este cel mai mare duşman al unui întreprinzator ne propunem să răspundem la câteva dintre cele mai frecvente întrebări care apar în momentul în care un angajator doreşte să angajeze o persoană cu handicap.

2. LEGISLAŢIE CU PRIVIRE LA CONDIȚIILE DE ANGAJARE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

I: Am voie de angajez cu contract de muncă o persoană cu handicap?

R: Persoanele cu handicap (posesoare de certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap) se pot încadra în muncă, conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă. (Lg. 448/2006. art. 77, al. 1)

I: Legea mă obligă să angajez persoane cu handicap?

R: Orice angajator care are peste 50 de angajaţi este obligat să angajeze în procent de 4% persoane cu dizabilităţi. Dacă nu o face, are două posibilităţi:

– plăteşte în fiecare lună, pentru fiecare persoană cu handicap neangajată 50% din salariul de bază minim brut pe ţară

– să achiziţioneze în fiecare lună, produse sau servicii de la o unitate protejată în valoarea sumei datorate statului. (Lg. 448/2006. art. 77, al. 3)