Scopul oficial al Asociației

Scopul oficial al Asociației este acela de a promova și proteja drepturile persoanelor cu dizabilități și vulnerabile, de a dezvolta proiecte si programe de recuperare a acestora.

Protectie sociala, ajutorarea persoanelor cu dizabilitati si a persoanelor vulnerabile social. Programe educationale, de protectia mediului si promovare sociala. Comunicare mass-media si relatii cu publicul. Parteneriate cu institutii, asociatii si fundatii. Mediere intre societate si autoritati administrative, structuri guvernamentale si neguvernamentale.